CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kulturminnesvård och hembygdsvård

Ola Wetterberg (Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Kulturmiljövård 9, (1991)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: kulturarv, bevarande, förnyelse, stadsförnyelse, samhällsplaneringDenna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Arkitekturteknik
Bebyggelseforskning
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur