CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samfundet utvecklar byggnadskulturen

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur)
Bygd och natur årsbok (1991)
[Kapitel]

Nyckelord: kulturvård, fornvård, kulturminnesvård, kulturarv, stadsplanering, bevarande, arkitekterDenna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67649

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad
Bebyggelseforskning
Historia och arkeologi
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur