CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kulturmiljö och planering. Om historia för framtiden.

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur) ; Hans Bjur (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1990.
[Bok]

Nyckelord: kulturmijövård, kulturminnesvård, stadsbyggnad, stadsförnyelse, bevarande, antikvarie, bebyggelseantikvarie, arkitektDenna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67640

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Samhällsbyggnadsteknik
Bebyggelseforskning
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur