CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det nya stadslandskapet. Texter om kultur, arkitektur och planering.

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur)
(1999)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: stadsupplösning, periferi, randstad, livsmiljö, ekologi, stadsbyggnadDenna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67639

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Sociologi
Bebyggelseforskning
Historia och arkeologi

Chalmers infrastruktur