CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dissolving City

Ola Wetterberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Bok]

Nyckelord: stadsupplösning, periferi, randstad, livsmiljö, ekologi, stadsbyggnadDenna post skapades 2008-01-22.
CPL Pubid: 67638

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Bebyggelseforskning

Chalmers infrastruktur