CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Outsourcing and Supply Network Performance – consequences of sourcing and producing in low-cost countries

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Proceedings of the 23rd IMP-Conference, Manchester Business School, Manchester, August 29-31 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 67609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur