CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Static to Dynamic Regulation: Recent Developments in US Telecommunications Policy

J. Bauer ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
18th European Regional Conference of the International Telecommunications Society, Istanbul, 2-5 September 2007. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

forthcoming in Intereconomics - Review of European Economic Policy, 2008.Denna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 67607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur