CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Developments in U.S. Telecommunications Deregulation: Relevance for Europe

J. Bauer ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Quello Center of Telecommunication Management and Law, Michigan State University. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Working paperDenna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 67606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur