CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Future of Mobile Communications in the EU

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; J-C Burgelman ; C Rodriguez Casal
Telematics and Informatics Vol. 24 (2007), 3, p. 238-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: mobile communication, EUDenna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 67604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur