CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business Models and Financial Impacts of Future Mobile Broadband Networks

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Telematics and Informatics Vol. 24 (2007), 3, p. 217-237.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: mobile broadbandDenna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 67603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur