CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Special Issue on Mobile Communications: From Cellular to Ad-hoc and Beyond

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; J-C Burgelman ; C Rodriguez Casal
Telematics and Informatics Vol. 24 (2007), 3,, p. 161-163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: mobile communicationsDenna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-02-06.
CPL Pubid: 67601

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur