CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Counting Languages in Dialect Continua Using the Criterion of Mutual Intelligibility

Harald Hammarström (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) ; Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Journal of Quantitative Linguistics Vol. 15 (2008), 1, p. 34-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-22. Senast ändrad 2009-10-02.
CPL Pubid: 67582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur