CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EMC aspects of development of data bus systems in vehicles

J. Welinder ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern) ; K Lamedschwandner ; H Preineder
EMC Europe Workshop, Paris, France, 14 -15 June, 2007 (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur