CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Activities on terminal antennas in ACE2

M. Martínez-Vázquez ; Raquel Serrano Calvo ; Jan Carlsson (Extern ; Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Anja K. Skrivervik
ICECOM 2007, 19th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications, Dubrovnik 24-26 Sept. 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur