CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MIMO capacity of antenna arrays evaluated using radio channel measurements, reverberation chamber and radiation patterns

L. Garcia-Garcia ; Björn Lindmark ; N. Jaldén ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner ; Extern)
IET Microwaves, Antennas and Propagation Vol. 1 (2007), 6, p. 1160-1169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur