CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing Customer Relations for Innovation and Change

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
presented at the Second International Symposium for Organizing Customer Interaction and Creativity, Paris, April 20-21, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67557

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur