CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introducing the e-newspaper: Identifying initial target groups

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; M. Åkesson ; J. Svensson ; C. Ihlström
Journal of Media Business Studies Vol. 4 (2007), 3, p. 41-62.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67556

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur