CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real Options for Innovation Management,

Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
International Journal of Technology Management Vol. 39 (2007), 1/2, p. 72-85.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21.
CPL Pubid: 67554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur