CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Sten Setterberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
R&D Management Vol. 37 (2007), 1, p. 17-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21. Senast ändrad 2017-10-30.
CPL Pubid: 67551

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur