CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a new logic for Front End management: From drug discovery to drug design in Pharmaceutical R&D

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; B Segrestin
J. of Creativity and Innovation Management Vol. 16 (2007), 2, p. 106-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur