CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicles for Innovation: the case of a neglected concept car project at Volvo Cars

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Knowledge and Process Management Vol. 14 (2007), 1, p. 1-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 67547

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur