CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science Park Location and New Technology-Based Firms in Sweden: Implications for Strategy and Performance

Peter Lindelöf ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation)
Technological Entrepreneurship: Institutions and Agents Involved in University Technology Transfer (2006)
[Kapitel]

Tidigare publicerad i Small Business Economics, 20(3), pp. 245-58Denna post skapades 2008-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur