CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nationella Inkubatorprogrammet (NIP) – Indikatorer för inkubatorer

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Göteborg2007. - 54 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-01-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 67498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur