CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Does Structure Matter for Science?: The Matthew Effect in the Swedish University Sector

Daniel Ljungberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
DRUID Summer Conference 2007, Köpenhamn 18-21 Juni (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur