CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some interpretational issues connected with observational studies

Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of the 56th Session of the International Statistical Institute, Lisbon (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur