CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stationary replacement strategies

Bo Bergman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 67470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur