CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intersectionality as a perspective on diversity management practices

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Ulla Eriksson-Zetterquist
Paper presented at the EGOS Colloquium, Vienna, July 5-7. 2007. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2012-12-14.
CPL Pubid: 67464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management (2001-2010)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur