CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Media and organization: Exploring the worldview of speech, writing and code

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Paper presented at the EGOS Colloquium, Vienna, July 5-7. 2007. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur