CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book Review: Patricia Yancey Martin (2005), Rape work. Victims, gender, and emotions in organization and community context, London & New York. Routledge

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Gender, Work & Organization Vol. 14 (2007), 6, p. 635-638.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur