CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The innovative bureaucracy: Bureaucracy in an age of fluidity

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Basingstoke & New York : Palgrave, 2007. ISBN: 978-0-230-01354-4.- 230 s.
[Bok]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur