CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bring in the arts and get the creativity for free: A study of the Artists in Residence project

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Creativity and Innovation Management Vol. 16 (2007), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur