CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Against the antagonist view of professionals-managers relationships: The case of the culture industry

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Human Resource Development International Vol. 10 (2007), 4, p. 401-416.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur