CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coaching the site manager: Effects on learning and managerial practice

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Construction Management and Economics Vol. 25 (2007), 10-12, p. 1295-1304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2008-01-18.
CPL Pubid: 67457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur