CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creativity and the fallacy of misplaced concreteness in new drug development: A Whiteheadian perspective

Mats Sundgren ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
European Journal of Innovation Management Vol. 10 (2007), 2, p. 215-235.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2008-01-18.
CPL Pubid: 67456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur