CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Medicine, Technology and Economics Convergence Agenda – Fostering Field Fusion

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Presentation at The Royal Technology Forum, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. 25 October, 2007, Stockholm (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Medicine, Technology, Economics ConvergenceDenna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur