CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bringing Technology into the Boardroom and IP and Litigation into the R&D Lab

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Presentation at CHAMPS/IMOT, 12 October, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Technology, IP, LitigationDenna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur