CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovationer och entreprenörskap för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft – Några reflektioner och frågeställningar

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
ITPS seminarium om systembeskrivningar med bäring på tillväxt” Stockholm, Sweden, May 29, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Innovationer, entreprenörskap, tillväxt, konkurrenskraftDenna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur