CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Economics of the IP and its Strategic Implications

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
IP Academy, Stockholm 13 February, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: IP, StrategyDenna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur