CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Management Issues in Technology Collaboration

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
EITIM 3rd Annual Senior Management Forum “Partnering in Innovation” & “The Role of CTO”, Nice, January 15-16, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Management, Technology Collaboration



Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur