CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compositional Synthesis of Maximally Permissive Supervisors Using Supervision Equivalence

Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Robi Malik ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Discrete Event Dynamic Systems (0924-6703). Vol. 17 (2007), 4, p. 475-504.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 67415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi

Chalmers infrastruktur