CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Discrete Event Systems using Automata With Variables

Markus Sköldstam (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
Proceedings of the 46th IEEE Conference on Decision and Control (0191-2216). p. 3387-3392. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 67414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur