CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Framework for Integrated Supervisory and Logic Control

Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Markus Sköldstam (Institutionen för signaler och system, Automation)
1St IFAC Workshop on Dependable Control of Discrete Systems p. 83-88. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-18.
CPL Pubid: 67411

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur