CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some IP Management Issues in Open Co-innovation

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
EITIM 3rd Annual Senior Management Forum “Partnering in Innovation” & ”The Role of CTO”, Nice, January 15–16, 2007 (2007)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: IP ManagementDenna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-01-18.
CPL Pubid: 67410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur