CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patent och innovationer för tillväxt och välfärd

SOU 2006:80

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Stockholm : Fritzes förlag, 2006. ISBN: 91-38-22626-X.- 462 s.
[Bok]

Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.Patent- och IP-frågor har förts upp på hög politisk och industriell ledningsnivå på olika håll i världen. En svensk statlig utredning av patentering och tillväxt har just avslutats (SOU 2006:80). Utredningen är baserad på ett dussintal delstudier och visar genomgående på starka samband mellan FoU, patent, innovationer och tillväxt, speciellt för stora företag. Små innovationsföretag har däremot svårigheter att växa sig stora på grund av behov av komplementresurser och uppköp, inte minst från utlandet. Patent- och IP-kunnandet var dock i allmänhet lågt. Utredningen föreslår därför kraftigt ökade insatser i industrin, högskolevärlden och staten för ökad patentering och IP-kompetens, bland annat att ca 4 % av FoU-satsningar avsätts till IP-satsningar. Professor Ove Granstrand vid Chalmers har varit särskild utredare.

Nyckelord: patent, innovationer, tillväxt, välfärdDenna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-09-18.
CPL Pubid: 67407

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur