CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Combustion Information by Crankshaft Torque Sensing in an Internal Combustion Engine

Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mikael Thor (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Proc. 2nd International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur