CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transfer function of arterial blood pressure to intracranial pressure and its relationship with index of compensatory reserve in traumatic brain injury

Sima Shahsavari (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Skoglund ; Catherine Eriksson-Ritzen
Proc. 13th International Symposum on Intracranial Pressure and Brain Monitoring (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik
Intensivvård

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Intracranial Pressure in Traumatic Brain Injury