CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing noise sensitivity in F-ESPRIT using weighting matrices

Joakim Gunnarsson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. 15th European Signal Processing Conference p. 783-787. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 67401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur