CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subsurface microbial biofilms and nuclear waste disposal - Geochemical friends or foes?

Craig Anderson ; Anna-Maria Jakobsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Karsten Pedersen
Geochimica et Cosmochimica Acta (0016-7037 ). Vol. 69 (2005), 10,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 67392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur