CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial biofilm processes in deep granitic groundwater

Karsten Pedersen ; Craig Anderson ; Anna-Maria Jakobsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Geochimica et Cosmochimica Acta (0016-7037 ). Vol. 68 (2004), 11,
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 67391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur