CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of Sorption of Th and Np onto UO2 and TiO2

Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Hans Nilsson (Institutionen för kärnkemi) ; Anna-Maria Jakobsson (Institutionen för kärnkemi)
Material Research Society Symposium Proceedings Vol. 663 (2001),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-17. Senast ändrad 2008-01-17.
CPL Pubid: 67389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur